Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Nhập kho >

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 152                                      Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621, 623, 627...

Mô tả nghiệp vụ

Đối với những nguyên vật liệu được xuất ra để sản xuất, sau khi sản xuất thành phẩm xong còn thừa sẽ được mang về nhập kho:

1.Quá trình sản xuất kết thúc, đối với những nguyên vật liệu xuất thừa bộ phận sản xuất sẽ lập đề nghị nhập kho.

2.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

3.Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 10/02/2015 doanh nghiệp xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất tượng Bác Hồ:

Thạch cao số lượng 100kg, đơn giá 200.000đ

Đến ngày 15/03/2015, sử dụng không hết thạch cao, kế toán làm thủ tục nhập lại kho thạch cao, số lượng 30kg.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu thừa sau sản xuất được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu thừa

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.

oChọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công):

HDTN_KHO_Nhapkho_NKnguyenvatlieudungchosanxuatkhongsudunghet_b1

oKhai báo chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho nguyên vật liệu thừa từ hoạt động sản xuất không sử dụng hết, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập kho nguyên vật liệu thừa, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Xem_Phieunhapkho_Khac

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập kho nguyên vật liệu thừa ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho