Định khoản

Nợ TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 112            Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt

2.Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.

3.Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.

4.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

5.Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 13/01/2015, kế toán thanh toán ra ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) rút 30.000.000đ về nhập quỹ tiền mặt.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt" trên phần mềm sẽ được thực hiện như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

oChọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ:

HDNV_Quy_RuttienNHvenopquy_Phieuthu_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

NOTE_iconnote Có thể thực hiện nghiệp vụ "Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt" trên phân hệ Quỹ hoặc trên phân hệ Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện chức năng này trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt vừa lập ở trên và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_Quy_RuttienNHvenopquy_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

 

Xem thêm

Lập phiếu thu tiền mặt

Thủ quỹ