Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung
Cung cấp cho kế toán thông tin về phiên bản ứng dụng, bản quyền, website, email, điện thoại...

Cách thao tác

 • Vào chương trình MISA SME.NET 2017, nhấn chọn menu Trợ giúp và chọn Giới thiệu, xuất hiện giao diện hộp thoại Giới thiệu:

 

 • Xem thông tin hỗ trợ
  • Nhấn nút Thông tin hỗ trợ xuất hiện màn hình giới thiệu các kênh hỗ trợ của MISA để kế toán sử dụng khi gặp vướng mắc.

  • Nhấn nút Đóng
 • Xem Thỏa thuận quyền sử dụng
  • Nhấn Thỏa thuận quyền sử dụng, xuất hiện màn hình
  • Nhấn nút Đóng


Xem thêm