Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép người sử dụng liên hệ trợ giúp từ xa của MISA thông qua hệ thống phần mềm TeamViewer. Thông qua hệ thống này MISA có thể hỗ trợ xử lý những vướng mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 một cách trực quan hơn.

Cách thao tác

  • Vào menu Trợ giúp\MISA Remote Support, xuất hiện màn hình kết nối TeamViewer


Xem thêm