Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung
Cho phép tự động cập nhật phần mềm MISA SME.NET 2017 lên các phiên bản mới nhất.
Cách thao tác
Lưu ý:
1. Để thực hiện được chức năng này yêu cầu máy tính cần phải được kết nối inetenet.
2. Với các thuê bao còn thời hạn cập nhật đến ngày 29/12/2018 trở đi, sau khi thực hiện chức năng Tự động cập nhật phần mềm sẽ được nâng cấp lên MISA SME.NET 2019. Chi tiết cách thực hiện và các thay đổi sau khi nâng cấp lên MISA SME.NET 2019 xem tại đây.
 • Mở phần mềm, sau đó vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

 • Nhấn Yes trên câu cảnh báo để bắt đầu thực hiện việc cập nhật lên phiên bản mới.

 • Sau khi kiểm tra, chương trình hiển thị thông tin về phiên bản mới nhất của phần mềm MISA SME.NET 2017.

Lưu ý: Nhấn vào chữ tại đây trên giao diện để xem các cải tiến về nghiệp vụ, tính năng, tiện ích trên phần mềm tại phiên bản mới.
 • Nhấn Cập nhật, chương trình tự động nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

 • Nhấn Kết thúc để hoàn thành việc cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý:
1. Trường hợp tất cả các giấy phép sử dụng trên máy khách hàng đã hết hạn:
 • Nếu tồn tại phiên bản khách hàng có thể cập nhật lên. Ví dụ: Khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 R40 phát hành ngày 16/8/2018 và giấy phép sử dụng của khách hàng có hạn bảo hành, cập nhật là 05/9/2018, MISA đã phát hành các phiên bản R41 (ngày 30/8/2018), R42 (ngày 13/9/2018), R43 (ngày 27/9/2018) => Tại ngày 30/9/2018, khách hàng thực hiện chức năng Tự động cập nhật thì sẽ hiển thị giao diện sau:

  • Nhấn vào Xem phiên bản cao nhất Quý khách có thể cập nhật, sau đó nhấn Cập nhật để nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao nhất có thể cập nhật.

  • Để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất, khách hàng cần thực hiện gia hạn dịch vụ cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nếu không tồn tại phiên bản khách hàng có thể cập nhật lên thì khi nhấn Cập nhật sẽ hiển thị thông báo sau:

=> Để nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao hơn, khách hàng cần thực hiện gia hạn dịch vụ cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2. Trường hợp trên máy khách hàng có 1 số giấy phép hết hạn, 1 số giấy phép còn hạn, khi nhấn Cập nhật sẽ hiển thị thông báo sau:

=> Khách hàng có thể Gia hạn dịch vụ cập nhật để sử dụng phiên bản mới cho tất cả công ty/chi nhánh hoặc Tiếp tục cập nhật phiên bản mới.
3. Nếu trong quá trình tự động nâng cấp phát sinh lỗi, chương trình sẽ hiển thị thông báo sau:

 

     => Khách hàng có thể nhấn vào chữ tại đây trên câu thông báo để tải bộ cài mới nhất trên website của MISA và thực hiện cài đặt, xem hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây. 

4. Sau khi thực hiện cập nhật phần mềm lên phiên bản mới, nếu trong công ty có nhiều máy tính cùng làm việc với một dữ liệu kế toán, thì cần phải nâng cấp tất cả các máy lên cùng phiên bản để làm việc.


Xem thêm