Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép khách hàng quản lý đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2017, đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này:

 • Máy tính cần có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
1. Vào menu Trợ giúp/Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA.

2. Chương trình hiển thị giao diện Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:
 • Đối với đơn hàng có trạng thái Chờ xác nhận thanh toán, để xác nhận thông tin thanh toán bằng cách:
  • Nhấn Xác nhận ngay.

  • Nhập nội dung chuyển tiền và đính kèm hình ảnh chứng từ chuyển tiền, Ủy nhiệm chi...
  • Nhấn Xác nhận, chương trình hiển thị thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng thành công.
 • Đối với đơn hàng chưa thanh toán, thực hiện thanh toán đơn hàng như sau:
  • Nhấn Thanh toán ngay

Lưu ý: Khách hàng phải thanh toán theo đúng thông tin MISA cung cấp trên phần Hướng dẫn thanh toán. Có thể Sao chép nội dung thanh toán.
  • Chương trình sẽ tự động lập ủy nhiệm chi, khách hàng khai báo các thông tin còn thiếu và nhấn Cất.
  • có thể nhấn Hủy đơn hàng để hủy đơn hàng.
  • Nhấn Xem đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng.


  Xem thêm