Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xuất khẩu danh sách vật tư, hàng hoá ra các tệp excel.

Cách thao tác

Để xuất khẩu danh sách vật tư, hàng hoá ra tệp excel, thực hiện như sau:

  • Trên danh sách vật tư, hàng hoá, chọn chức năng trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Riêng đối với danh sách vật tư, hàng hoá, phần mềm cho phép lựa chọn các thông tin cần xuất khẩu ra excel. Chức năng này được thực hiện như sau:

  • Trên danh sách vật tư, hàng hoá, nhấn chọn Xuất khẩu\Tuỳ chọn xuất khẩu.
  • Tích chọn các thông tin sẽ được xuất khẩu ra excel, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn nơi lưu và đặt tên cho tệp excel được xuất khẩu ra.Xem thêm