Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép sửa nhiều vật tư, hàng hoá có các thông tin giống nhau cùng lúc

Cách thao tác

Để sửa được thông tin cho hàng loạt vật tư, hàng hoá, thực hiện như sau:

  • Chọn các vật tư hàng hoá cần sửa trên danh sách (giữ phím Ctrl + nhấn chuột vào VTHH cần sửa).
  • Chọn chức năng Sửa hàng loạt trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải và chọn chức năng Sửa hàng loạt).

  • Nhập thông tin cần sửa giống nhau cho các VTHH.
  • Nhấn Cất.


Xem thêm