Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép cập nhật ảnh cho nhiều vật tư, hàng hoá cùng lúc

Cách thao tác

Để cập nhật ảnh đại diện cho nhiều vật tư, hàng hoá, thực hiện như sau:

  • Chọn các vật tư hàng hoá cần cập nhật ảnh đại diện trên danh sách (giữ phím Ctrl + nhấn chuột vào VTHH cần sửa).
  • Nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật ảnh hàng loạt.
  • Chọn ảnh đại diện cho VTHH:
    • Nhấn vào biểu tượng để chọn ảnh đại diện của nhiều vật tư, hàng hoá => Đối với trường hợp này kế toán cần đặt tên ảnh đại diện được chọn trùng với mã VTHH được lưu trên phần mềm.
    • Nhấn vào cột Hình ảnh tương ứng của từng VTHH để chọn ảnh đại diện cho VTHH đó.
    •  
  • Nhấn Cất.


Xem thêm