Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra, nhập kho hàng bán bị trả lại, nhập kho nguyên vật liệu thừa sau khi sản xuất, nhập kho hàng hoá mang đi gia công... 

Cách thao tác

Lập phiếu nhập kho cho các thành phẩm sản xuất ra

Lập phiếu nhập kho cho hàng bán bị trả lại

Lập phiếu nhập kho trong trường hợp NVL xuất kho không sử dụng hết, góp vốn, thuê gia công...

Lập phiếu nhập kho hàng nhận gia công, chế biến

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ nhập kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ nhập kho

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm