Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017

Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R30, Đối với các KH đang sử dụng SME2017 khi đăng nhập vào phần mềm sẽ thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử để KH mua sản phẩm, cho phép mua ngay hóa đơn điện tử trên SME2017.

Chi tiết thay đổi

  • Khi làm việc với phân hệ Bán hàng, Hóa đơn điện tử hoặc Quản lý hóa đơn trên MISA SME.NET SME2017, nếu đơn vị chưa thiết lập kết nối đến dịch vụ HĐĐT thì chương trình sẽ hiển thị thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử để người dùng biết và thuận tiện mua sản phẩm.
  • Giả sử đơn vị nâng cấp lên R30 và chưa thực hiện kết nối đến hóa đơn điện tử khi Vào Nghiệp vụ\Bán hàng sẽ hiển thị thông báo:

 

  • Nếu đơn vị muốn tìm hiểu thêm về chi phí cụ thể tiết kiệm được thì Nhấn Tìm hiểu thêm

     

  • Trên thông báo sau khi đơn vị tìm hiểu về chi phí tiết kiệm được thì có thể thực hiện ngay việc Kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc Đăng ký mua hóa đơn điện tử để sử dụng.

Lưu ý: Thông báo này chỉ hiển thị duy nhất một lần khi đăng nhập vào phần mềm. Nếu không muốn hiển thị trong lần đăng nhập sau thì tích chọn chức năng "Không hiển thị lần sau"Xem thêm
Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng cần thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng
Kế toán mong muốn cho phép khai báo Mã số thuế cho Khách hàng là cá nhân để xuất được hóa đơn cho các cá nhân kinh doanh
Kế toán muốn thêm mẫu khổ A5 của ủy nhiệm chi của các ngân hàng VPBank, Agribank và Vietcombank để in và lưu trữ chứng từ khi dùng internet banking
Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.
Cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng và thỏa thuận quản lý và in ấn hóa đơn tài chính trên sản phẩm SME2017
Khi In báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị SĐT liên lạc với KH để nhân viên tiện liên lạc khi đi ký xác nhận công nợ
Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn cột ngày trên thông báo công nợ là ngày của hóa đơn để kiểm tra đối chiếu công nợ với các khách hàng theo hóa đơn đã xuất và nhắc nhở KH thanh toán
Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH