Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH

Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R30, trên danh mục Khách hàng cho phép khai báo đầy đủ thông tin như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH được nhanh chóng và tiện lợi.

Chi tiết thay đổi

  • Trên danh mục Khách hàng bổ sung thêm thông tin Địa chỉ Điện thoại người nhận hóa đơn điện tử.
  • Giả sử đơn vị có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp hàng hóa với Công ty Cổ phần Hoàng Cầu, để có thể gửi được hóa đơn điện tử cho công ty Hoàng Cầu, kế toán thực hiện các bước sau:
  • Vào Danh mục\Khách hàng chọn thêm Khách hàng: Khai báo thông tin người nhận hóa đơn để phục vụ cho việc gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng
  • Sau khi lập và phát hành hóa đơn điện tử, nếu đơn vị có nhu cầu gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng thì phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin này để thực hiện việc gửi email. Xem thêm hướng dẫn phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng tại đây.


Xem thêm
Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng cần thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng
Kế toán mong muốn cho phép khai báo Mã số thuế cho Khách hàng là cá nhân để xuất được hóa đơn cho các cá nhân kinh doanh
Kế toán muốn thêm mẫu khổ A5 của ủy nhiệm chi của các ngân hàng VPBank, Agribank và Vietcombank để in và lưu trữ chứng từ khi dùng internet banking
Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.
Cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng và thỏa thuận quản lý và in ấn hóa đơn tài chính trên sản phẩm SME2017
Khi In báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị SĐT liên lạc với KH để nhân viên tiện liên lạc khi đi ký xác nhận công nợ
Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn cột ngày trên thông báo công nợ là ngày của hóa đơn để kiểm tra đối chiếu công nợ với các khách hàng theo hóa đơn đã xuất và nhắc nhở KH thanh toán
Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017