Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn

Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R30, trên báo cáo, chứng từ cho phép kế toán có thể xem hướng dẫn cách sửa mẫu cơ bản giúp khách hàng có thể tự sửa mẫu được báo cáo, chứng từ

Các bước thực hiện

Đơn vị muốn bổ sung thêm cột trên hóa đơn thì có thể xem hướng dẫn như sau:
  • Vào phân hệ Bán hàng\Xuất hóa đơn chọn In hóa đơn khi đó chương trình hiển thị như sau:

 

=> Chương trình sẽ hiển thị trang hướng dẫn sửa mẫu đối với hóa đơn, báo cáo

  • Làm thao tác tương tự khi xem hướng dẫn sửa mấu đối với báo cáo, chứng từ khác
Xem thêm
Chi tiết cách hướng dẫn sửa mẫu stimul xem Tại đây
Chi tiết các hướng dẫn sửa mẫu SharpShooter xem Tại đây


Xem thêm
Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng cần thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng
Kế toán mong muốn cho phép khai báo Mã số thuế cho Khách hàng là cá nhân để xuất được hóa đơn cho các cá nhân kinh doanh
Kế toán muốn thêm mẫu khổ A5 của ủy nhiệm chi của các ngân hàng VPBank, Agribank và Vietcombank để in và lưu trữ chứng từ khi dùng internet banking
Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.
Cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng và thỏa thuận quản lý và in ấn hóa đơn tài chính trên sản phẩm SME2017
Khi In báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị SĐT liên lạc với KH để nhân viên tiện liên lạc khi đi ký xác nhận công nợ
Kế toán mong muốn cột ngày trên thông báo công nợ là ngày của hóa đơn để kiểm tra đối chiếu công nợ với các khách hàng theo hóa đơn đã xuất và nhắc nhở KH thanh toán
Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH
Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017