Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.

Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R30, kế toán có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT, NCTT hoặc chi phí trực tiếp nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.

Chi tiết thay đổi

Giả sử đơn vị có các công trình và kế toán cần phân bổ các chi phí khác không trực tiếp các công trình như: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí tiếp khách chung, chi phí PR….) theo các khoản chi phí như: NVLTT để có số liệu chi phí, doanh thu, lãi lỗ cho từng công trình. Kế toán thực hiện các bước sau:

  • Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp chọn thêm Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác Chọn đối tượng cần phân bổ sau đó chọn Tiêu thức phân bổ: Nguyên vật liệu trực tiếp


Xem thêm
Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng cần thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng
Kế toán mong muốn cho phép khai báo Mã số thuế cho Khách hàng là cá nhân để xuất được hóa đơn cho các cá nhân kinh doanh
Kế toán muốn thêm mẫu khổ A5 của ủy nhiệm chi của các ngân hàng VPBank, Agribank và Vietcombank để in và lưu trữ chứng từ khi dùng internet banking
Cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng và thỏa thuận quản lý và in ấn hóa đơn tài chính trên sản phẩm SME2017
Khi In báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị SĐT liên lạc với KH để nhân viên tiện liên lạc khi đi ký xác nhận công nợ
Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn cột ngày trên thông báo công nợ là ngày của hóa đơn để kiểm tra đối chiếu công nợ với các khách hàng theo hóa đơn đã xuất và nhắc nhở KH thanh toán
Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH
Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017