Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng cần thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng

Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng cần thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R30, trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng

Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R30: Chương trình chưa đáp ứng việc theo dõi số lượng hàng mua trả lại chi tiết theo đơn mua hàng nên khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng cột Số lượng đã nhận Giá trị đã thực hiện không tính đến phần hàng mua trả lại => không phản ánh đúng tình hình thực hiện đơn mua hàng
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Để báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng phản ánh đúng thực tế (trường hợp có phát sinh trả lại hàng mua). Kế toán thực hiện theo ví dụ sau:

Ví dụ:

 • Ngày 15/15/2017, doanh nghiệp đặt hàng của công ty TNHH Thương mại Minh Anh:
  • Áo sơ mi nam, số lượng 50, đơn giá 180.000đ, thuế GTGT 10%
  • Áo sơ mi nữ, số lượng 60, đơn giá 150.000đ, thuế GTGT 10%
 • Ngày 15/12/2017, công ty TNHH Thương mại Minh Anh cho nhân viên giao đủ hàng theo đơn mua hàng của doanh nghiệp.
 • Ngày 18/12/2017, đơn vị phát hiện hàng bị lỗi nên xuất trả lại nhà cung cấp:
  • Áo sơ mi nam, số lượng: 5
  • Áo sơ mi nữ, số lượng: 12
Các bước thực hiện:

1. Lập Đơn mua hàng

 

2. Lập chứng từ mua hàng nhập kho theo đơn mua hàng

 

3. Lập chứng từ trả lại hàng mua:

 • Tại cột Đơn mua hàng: Chọn đơn mua hàng tương ứng của hàng mua trả lại

 

Lưu ý: Để hiển thị cột Đơn mua hàng trên chứng từ trả lại hàng mua thực hiện như sau:

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\ Lập chứng từ Hàng mua trả lại chọn Mẫu\Quản lý mẫu

 

Nhấn Sửa mẫu đang áp dụng sau đó tích chọn hiển thị cột Đơn mua hàng

 

4. Trên Đơn mua hàng: chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin Số lượng nhận theo số lượng hàng mua thực nhận (đã trừ đi số lượng hàng mua trả lại)

 

5. Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, chương trình sẽ hiển thị đúng thông tin Số lượng đã nhậnGiá trị đã thực hiện của đơn mua hàng (không bao gồm số lượng/giá trị của hàng mua trả lại)


Xem thêm
Kế toán mong muốn cho phép khai báo Mã số thuế cho Khách hàng là cá nhân để xuất được hóa đơn cho các cá nhân kinh doanh
Kế toán muốn thêm mẫu khổ A5 của ủy nhiệm chi của các ngân hàng VPBank, Agribank và Vietcombank để in và lưu trữ chứng từ khi dùng internet banking
Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.
Cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng và thỏa thuận quản lý và in ấn hóa đơn tài chính trên sản phẩm SME2017
Khi In báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị SĐT liên lạc với KH để nhân viên tiện liên lạc khi đi ký xác nhận công nợ
Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn cột ngày trên thông báo công nợ là ngày của hóa đơn để kiểm tra đối chiếu công nợ với các khách hàng theo hóa đơn đã xuất và nhắc nhở KH thanh toán
Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH
Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017