Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Thực hiện các thao tác sau trên máy chủ:
1. Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2008\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager.
 
   2. Chọn mục SQL Server Services trên màn hình hộp thoại SQL Server Configuration Manager.
    3. Nhấn chọn mục SQL Server (MISASME2017) đang ở trạng thái Stopped.
     4. Nhấn chuột phải và chọn Start.
      5. Chờ cho đến khi SQL Server (MISA SME2017) chuyển sang trạng thái Running.

       Lưu ý: Ở bước này nên kiểm tra xem chế độ Start Mode của SQL Server Browser đã ở trạng thái Automatic hay chưa. Nếu chưa thì thực hiện như sau:

       • Nhấn đúp chuột vào mục SQL Server Brower, sau đó chọn tab Service.

       • Tại mục Start Mode, chọn giá trị là Automatic.

       • Nhấn OK.

       • Sau đó thực hiện lại thao tác Start SQL Server Browser, bằng cách nhấn chuột phải vào mục SQL Server Brower và chọn Start.
       Xem thêm