Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Nâng cấp phần mềm lên phiên bản từ R44 trở lên
Khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 phiên bản từ R44 trở lên. Máy trạm khi kết nối với máy chủ sẽ không còn bị chặn bởi tường lửa windows trên máy chủ. Xem hướng dẫn cài đặt, nâng cấp phần mềm tại đây.
Cách 2: Dùng tool MISA SME.NET 2017 Server Setting
1. Trên máy chủ, tìm kiếm và mở tool MISA SME.NET 2017 Server Setting.

2. Đồng thời, mở phần mềm MISA SME.NET 2017 trên máy chủ.
3. Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

4. Xuất hiện màn hình đăng nhập, nhấn Mở rộng.

5. Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên phần mềm điền vào mục Máy chủ SQL trên màn hình Thiết lập cấu hình máy chủ.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập thành công. Máy trạm khi kết nối với máy chủ sẽ không còn bị chặn bởi tường lửa windows trên máy chủ.

Cách 3: Tắt Firewall trên máy chủ
  1. Vào Start\Control Panel.

  2. Chọn All Control Panel Items.
    3. Chọn mục Windows Firewall 
      4. Lần lượt tích chọn Turn off Windows Firewall ở tất cả các mục trên màn hình
       5. Nhấn OK.


       Xem thêm