Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Thực hiện các thao tác sau trên máy chủ:
1. Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2008\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager.
 
   2. Chọn mục SQL Server Network Configuration (32bit) trên màn hình hộp thoại SQL Server Configuration Manager.
    3. Chọn mục Protocols for (MISASME2017).
     4. Chọn mục TCP/IP đang ở trạng thái Disable.
      5. Nhấn chuột phải và chọn Enable.

       Xem thêm