Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng
Khi đăng nhập vào chương trình hiển thị thông báo: "Không kết nối được đến máy chủ SQL Server. Có thể là do một trong các nguyên nhân sau".

2. Cách khắc phục
  • Với trường hợp máy chủ SQL Server Browser của máy chủ đang bị ngừng hoạt động thì xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Với trường hợp không có quyền truy cập đến máy chủ SQL Server thì kế toán liên hệ với bộ phận chuyên trách về kỹ thuật, công nghệ thông tin hay quản trị mạng của doanh nghiệp để được trợ giúp.


Xem thêm