Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng
Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu kế toán có phiên bản cao hơn, chương trình hiển thị thông báo:

2. Cách khắc phục
Nâng cấp phiên bản phần mềm đúng với phiên bản của dữ liệu kế toán, thực hiện như sau:
Kiểm tra phiên bản của dữ liệu kế toán trên thông báo lỗi xem có phải là phiên bản mới nhất của phần mềm hay không (kiểm tra phiên bản mới nhất tại đây), sau đó thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:
  • Nếu phiên bản của dữ liệu kế toán là phiên bản mới nhất của phần mềm hiện tại: thực hiện nâng cấp phần mềm theo Cách 1
  • Nếu phiên bản của dữ liệu kế toán không phải là phiên bản mới nhất: thực hiện nâng cấp phần mềm theo Cách 2
Cách 1: Cài đặt nâng cấp qua mạng Internet (Live Update)

Cách 2: Cài đặt từ bộ càiXem thêm