Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo lỗi chưa xác định.

2. Cách khắc phục

Khi gặp lỗi này, kế toán liên hệ theo số tổng đài 19008677 của MISA để được trợ giúpXem thêm