Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng
Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán hiển thị thông báo:

2. Một số nguyên nhân và cách khắc phục
Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng không đăng nhập được vào dữ liệu do đã bị hỏng hoặc bị xóa và cách khắc phục như sau:
Lưu ý:
  • Thực hiện các thao tác để khắc phục trên Máy chủ.
  • Nếu tình trạng dữ liệu bị hỏng hoặc xóa xảy ra thường xuyên, vui lòng kiểm tra và khắc phục theo trường hợp Service BitLocker chạy gây ảnh hưởng.
Thư mục chứa dữ liệu gốc bị thay đổi đường dẫn
Dữ liệu gốc đã bị xóa
Service BitLocker chạy gây ảnh hưởng (Đối với máy tính có hệ điều hành Wins 8 hoặc Wins 10)
Các trường hợp không rõ nguyên nhân


Xem thêm