Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép đăng ký tệp dữ liệu kế toán gốc (có định dạng .smd) vào danh sách dữ liệu kế toán được quản lý trên phần mềm MISA SME.NET 2017. Chức năng này thường được sử dụng khi doanh nghiệp có nhu cầu chuyển dữ liệu kế toán từ máy chủ này sang máy chủ khác.

Lưu ý: Trước khi chuyển dữ liệu kế toán gốc sang máy chủ mới, cần thực hiện gỡ bỏ dữ liệu kế toán trên máy chủ cũ.

Cách thao tác

Để đăng ký dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
 • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
 • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Chọn chức năng Đăng ký trên thanh công cụ.
 • Lựa chọn chế độ đăng ký:
  • Đăng ký từ tệp: cho phép đăng ký từ một tệp dữ liệu có định dạng .smd có trên máy tính:
   • Nhấn vào biểu tượng để chọn dữ liệu cần đăng ký.
   • Đặt lại tên cho dữ liệu sau khi đăng ký xong (nếu muốn đổi tên).
  • Đăng ký dữ liệu có sẵn trên máy chủ SQL: cho phép đăng ký từ các dữ liệu đã được gỡ bỏ trước đó (với chế độ Vẫn giữ trong máy chủ SQL):
   • Tích chọn vào các dữ liệu cần đăng ký lại

    
 • Nhấn Đăng ký.


Xem thêm