Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất

Cách thao tác

Để chuyển đổi dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn dữ liệu cần chuyển đổi trên danh sách.
  • Chọn chức năng Chuyển đổi DL trên thanh công cụ.
 
  • Nhập tài khoản và mật khẩu của người dùng có quyền chuyển đổi dữ liệu, sau đố nhấn Đồng ý. => Thường là tài khoản Admin.
  • Đặt lại tên cho tệp sao lưu (nếu muốn đổi tên tệp sao lưu).
  • Chọn lại đường dẫn lưu tệp dữ liệu sao lưu (nếu muốn đổi lại) => Nên lưu dữ liệu sao lưu tại ổ khác ổ cài đặt windowns phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.
  • Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu, nếu muốn giảm dung lượng của tệp sao lưu được lưu trữ trên máy tính.
 
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới nhất được cài đặt trên máy tính.


Xem thêm