Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép sao lưu dữ liệu hiện có để phục hồi xem lại khi cần.

Cách thao tác

Để sao lưu dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn dữ liệu cần sao lưu trên danh sách.
  • Chọn chức năng Sao lưu trên thanh công cụ.
  • Đặt lại tên cho tệp sao lưu (nếu muốn đổi tên tệp).
  • Nhấn vào biểu tượng để chọn nơi lưu tệp dữ liệu được sao lưu. => Nên lưu dữ liệu sao lưu tại ổ khác ổ cài đặt windowns phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.
  • Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu, nếu muốn giảm dung lượng của tệp sao lưu được lưu trữ trên máy tính.
  • Nhấn Sao lưu, file dữ liệu sau khi sao lưu có định dạng đuôi là .mbz, có thể sử dụng luôn file này để phục hồi dữ liệu vào phần mềm mà không cần giải nén dữ liệu.


Xem thêm