Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép gỡ bỏ tệp dữ liệu kế toán gốc (có định dạng .smd) ra khỏi danh sách dữ liệu kế toán được quản lý trên phần mềm MISA SME.NET 2017. Chức năng này thường được sử dụng khi doanh nghiệp có nhu cầu chuyển dữ liệu kế toán từ máy chủ này sang máy chủ khác.

Cách thao tác

Để gỡ bỏ dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn dữ liệu cần gỡ bỏ trên danh sách.
  • Chọn chức năng Gỡ bỏ trên thanh công cụ.
  • Nhập tài khoản và mật khẩu của người dùng có quyền gỡ bỏ dữ liệu, sau đố nhấn Đồng ý. => Thường là tài khoản Admin.
  • Tích chọn Vẫn giữ trong máy chủ SQL, nếu muốn dữ liệu sau khi gỡ bỏ, vẫn giữ trên máy chủ SQL.
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động xoá dữ liệu ra khỏi danh sách đang quản lý.


Xem thêm