Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Với báo cáo thuế, báo cáo tài chính được in và xuất ra định dạng .xml, kế toán không muốn hiển thị thông tin mã vạch để việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng

Với báo cáo thuế, báo cáo tài chính được in và xuất ra định dạng .xml, kế toán không muốn hiển thị thông tin mã vạch để việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R7, bổ sung thêm tuỳ chọn Hiển thị mã vạch khi in báo cáo, chứng từ để khi in và xuất các báo cáo thuế, báo cáo tài chính ra định dạng .xml, kế toán có thể lựa chọn không hiển thị thông tin mã vạch, giúp cho việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng.

Chi tiết thay đổi

 • Các mẫu báo cáo, chứng từ được áp dụng:
 • TT119-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
 • Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)
 • Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)
 • Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
 • Thông báo phát hành hóa đơn (tự in, đặt in) (TT39)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Cách thực hiện => Ví dụ với tờ khai TT119-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).
 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ.
 • Bỏ tích tùy chọn Hiển thị mã vạch khi in báo cáo, chứng từ.

   

  Lưu ý: Chương trình ngầm định tích chọn ''Hiển thị mã vạch khi in báo cáo, chứng từ'', kế toán muốn trên báo cáo, chứng từ in ra không có mã vạch thì phải bỏ tích tùy chọn này.

 • Vào phân hệ Thuế và chọn in tờ khai TT119-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) => chương trình sẽ không lấy lên thông tin mã vạch trên tờ khai thuế.


Xem thêm
Khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán muốn biết các công trình/đơn hàng/hợp đồng đó đã phát sinh doanh thu hay chưa
Khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, kế toán muốn lấy được thông tin Chiết khấu theo các mặt hàng đã thiết lập trên chính sách giá
Khi in Phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết phiếu xuất xuất cho hóa đơn bán hàng nào, phục vụ công tác đối chiếu dữ liệu
Khi xem danh sách Đơn mua hàng, kế toán muốn biết tổng giá trị cần thanh toán cho từng đơn mua hàng
Khi in Hoá đơn bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhân viên kinh doanh và Mã khách hàng
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn có thêm thông tin nguồn gốc hàng hoá
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhà cung cấp, để phục vụ nhu cầu quản lý
Trên chứng từ mua dịch vụ, khi thực hiện phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng, kế toán muốn tìm nhanh được chứng từ mua hàng dựa trên Số hóa đơn hoặc Diễn giải chung
Với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, kế toán muốn in được Phiếu xuất kho theo đơn vị chính