Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Khi in Hoá đơn bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhân viên kinh doanh và Mã khách hàng

Khi in Hoá đơn bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhân viên kinh doanh và Mã khách hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R7, chương trình bổ sung thêm thông tin Số điện thoại di động (NV bán hàng) và Mã khách hàng trên hoá đơn bán hàng in ra, phục vụ cho việc giữ liên lạc giữa Khách hàng và giảm trừ công nợ đúng đối tượng.

Chi tiết thay đổi

  • Bổ sung trường trộn Số điện thoại di động (NV bán hàng) trên tệp excel trường trộn của mẫu Hoá đơn bán hàng và Chứng từ bán hàng.

 

=> Chi tiết cách trộn mẫu xem tại đây.

  • Bổ sung thông tin Mã khách hàng trên Hoá đơn bán hàng (nhiều chiết khấu) => Để hiển thị thông tin này trên mẫu hoá đơn, thực hiện như sau:
  • In Hóa đơn bán hàng (nhiều tỷ lệ CK) và nhấn Sửa mẫu.
  • Trên giao diện sửa mẫu:
  • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Mã khách hàng, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường AccountObjectCode và kéo vào vị trí cần hiển thị.
  • Trường AccountObjectCode sẽ lấy lên thông tin Mã khách hàng khai báo trên chứng từ bán hàng.

 

  • Sau khi sửa mẫu xong và cất mẫu, Hóa đơn bán hàng (nhiều tỷ lệ CK) được in ra như sau.


Xem thêm
Khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán muốn biết các công trình/đơn hàng/hợp đồng đó đã phát sinh doanh thu hay chưa
Với báo cáo thuế, báo cáo tài chính được in và xuất ra định dạng .xml, kế toán không muốn hiển thị thông tin mã vạch để việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng
Khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, kế toán muốn lấy được thông tin Chiết khấu theo các mặt hàng đã thiết lập trên chính sách giá
Khi in Phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết phiếu xuất xuất cho hóa đơn bán hàng nào, phục vụ công tác đối chiếu dữ liệu
Khi xem danh sách Đơn mua hàng, kế toán muốn biết tổng giá trị cần thanh toán cho từng đơn mua hàng
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn có thêm thông tin nguồn gốc hàng hoá
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhà cung cấp, để phục vụ nhu cầu quản lý
Trên chứng từ mua dịch vụ, khi thực hiện phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng, kế toán muốn tìm nhanh được chứng từ mua hàng dựa trên Số hóa đơn hoặc Diễn giải chung
Với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, kế toán muốn in được Phiếu xuất kho theo đơn vị chính