Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, kế toán muốn in được Phiếu xuất kho theo đơn vị chính

Với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, kế toán muốn in được Phiếu xuất kho theo đơn vị chính


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R7, với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, chương trình sẽ cho phép in phiếu xuất kho theo đơn vị chính, để thể hiện đúng số lượng xuất theo đơn vị chính. Đồng thời cộng gộp các mặt hàng giống nhau vào thành một mặt hàng trên phiếu xuất.

Chi tiết thay đổi

 • Bổ sung thêm tuỳ chọn Cộng gộp số liệu theo hàng hoá, số lô... trên hoá đơn bán hàng, phiếu xuất khi in trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Báo cáo, chứng từ.

   

 • Bổ sung chức năng In phiếu xuất theo đơn vị chính trên các mẫu chứng từ được in ra:
  • 02-VT: Phiếu xuất kho
  • 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5)
  • 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5 - dành cho in giấy cuộn)
 • Ngoài ra, trên Tùy chọn in của chứng từ bán hàng, chương trình đổi tên tuỳ chọn từ In hoá đơn theo đơn vị tính chính thành In hoá đơn theo đơn vị chính.

 

Để in được phiếu xuất kho (VD: mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho), đồng thời cộng gộp được các mặt hàng giống nhau, thực hiện như sau:

 • Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Báo cáo, chứng từ và tích chọn Cộng gộp số liệu theo hàng hoá, số lô... trên hoá đơn bán hàng, phiếu xuất khi in.
 • Lập phiếu xuất kho.

   

 • In phiếu xuất kho mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho.
 • Nhấn Chọn tham số.
 • Tích chọn In phiếu xuất theo đơn vị chính và nhấn Đồng ý.

   

 • Phiếu xuất kho sau khi chọn in theo đơn vị chính.


Xem thêm
Khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán muốn biết các công trình/đơn hàng/hợp đồng đó đã phát sinh doanh thu hay chưa
Với báo cáo thuế, báo cáo tài chính được in và xuất ra định dạng .xml, kế toán không muốn hiển thị thông tin mã vạch để việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng
Khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, kế toán muốn lấy được thông tin Chiết khấu theo các mặt hàng đã thiết lập trên chính sách giá
Khi in Phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết phiếu xuất xuất cho hóa đơn bán hàng nào, phục vụ công tác đối chiếu dữ liệu
Khi xem danh sách Đơn mua hàng, kế toán muốn biết tổng giá trị cần thanh toán cho từng đơn mua hàng
Khi in Hoá đơn bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhân viên kinh doanh và Mã khách hàng
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn có thêm thông tin nguồn gốc hàng hoá
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhà cung cấp, để phục vụ nhu cầu quản lý
Trên chứng từ mua dịch vụ, khi thực hiện phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng, kế toán muốn tìm nhanh được chứng từ mua hàng dựa trên Số hóa đơn hoặc Diễn giải chung