Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán muốn biết các công trình/đơn hàng/hợp đồng đó đã phát sinh doanh thu hay chưa

Khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán muốn biết các công trình/đơn hàng/hợp đồng đó đã phát sinh doanh thu hay chưa


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R7, khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, chương trình bổ sung thêm thông tin về doanh thu của công trình để kế toán biết bước công trình/đơn hàng/hợp đồng nào đã có phát sinh doanh thu, từ đó xác định được kết quả nghiệm thu hợp lý. 

Chi tiết thay đổi

Ví dụ khi nghiệm thu công trình.

  • Vào Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình\Nghiệm thu công trình.
  • Bổ sung chức năng Lấy dữ liệu và cột Doanh thu trên giao diện chọn kỳ tính giá thành để nghiệm thu.

     

  • Bổ sung chức năng Chọn công trình và cột Doanh thu trên chứng từ Nghiệm thu công trình.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.Xem thêm
Với báo cáo thuế, báo cáo tài chính được in và xuất ra định dạng .xml, kế toán không muốn hiển thị thông tin mã vạch để việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng
Khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, kế toán muốn lấy được thông tin Chiết khấu theo các mặt hàng đã thiết lập trên chính sách giá
Khi in Phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết phiếu xuất xuất cho hóa đơn bán hàng nào, phục vụ công tác đối chiếu dữ liệu
Khi xem danh sách Đơn mua hàng, kế toán muốn biết tổng giá trị cần thanh toán cho từng đơn mua hàng
Khi in Hoá đơn bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhân viên kinh doanh và Mã khách hàng
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn có thêm thông tin nguồn gốc hàng hoá
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhà cung cấp, để phục vụ nhu cầu quản lý
Trên chứng từ mua dịch vụ, khi thực hiện phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng, kế toán muốn tìm nhanh được chứng từ mua hàng dựa trên Số hóa đơn hoặc Diễn giải chung
Với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, kế toán muốn in được Phiếu xuất kho theo đơn vị chính