Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Khi in Phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết phiếu xuất xuất cho hóa đơn bán hàng nào, phục vụ công tác đối chiếu dữ liệu

Khi in Phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết phiếu xuất xuất cho hóa đơn bán hàng nào, phục vụ công tác đối chiếu dữ liệu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R7, chương trình bổ sung thêm thông tin Tham chiếu trên phiếu xuất kho được in ra để biết được phiếu xuất này xuất cho hóa đơn bán hàng, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu.

Chi tiết thay đổi

 • Các mẫu chứng từ được bổ sung thông tin:
 • Phiếu xuất kho bán hàng
 • Phiếu xuất kho bán hàng (mẫu A5)
 • Phiếu xuất kho bán hàng (số lô, hạn sử dụng)
 • Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (mã quy cách)
 • 02-VT: Phiếu xuất kho
 • 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5 - dành cho in giấy cuộn)
 • 02-VT: Phiếu xuất kho (Mẫu A5)
 • Phiếu xuất kho (mã quy cách)
 • Phiếu xuất kho (theo số lô, hạn sử dụng)
 • Cách thực hiện => Ví dụ để hiển thị thông tin tham chiếu trên Phiếu xuất kho bán hàng, thực hiện như sau:
 • In Phiếu xuất kho bán hàng và nhấn Sửa mẫu.
 • Trên giao diện Sửa mẫu:
  • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Tham chiếu xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường VoucherReference và kéo vào vị trí cần hiển thị.
  • Trường VoucherReference sẽ lấy lên thông tin Tham chiếu tương ứng trên chứng từ.

 

 • Sau khi sửa mẫu xong và cất mẫu, Phiếu xuất kho bán hàng được in ra như sau:


Xem thêm
Khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán muốn biết các công trình/đơn hàng/hợp đồng đó đã phát sinh doanh thu hay chưa
Với báo cáo thuế, báo cáo tài chính được in và xuất ra định dạng .xml, kế toán không muốn hiển thị thông tin mã vạch để việc xuất và nộp báo cáo được nhanh chóng
Khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho, kế toán muốn lấy được thông tin Chiết khấu theo các mặt hàng đã thiết lập trên chính sách giá
Khi xem danh sách Đơn mua hàng, kế toán muốn biết tổng giá trị cần thanh toán cho từng đơn mua hàng
Khi in Hoá đơn bán hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhân viên kinh doanh và Mã khách hàng
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn có thêm thông tin nguồn gốc hàng hoá
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán muốn có thêm thông tin Số điện thoại của nhà cung cấp, để phục vụ nhu cầu quản lý
Trên chứng từ mua dịch vụ, khi thực hiện phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng, kế toán muốn tìm nhanh được chứng từ mua hàng dựa trên Số hóa đơn hoặc Diễn giải chung
Với các phiếu xuất kho có nhiều mặt hàng giống nhau, đơn vị tính là đơn vị quy đổi, kế toán muốn in được Phiếu xuất kho theo đơn vị chính