Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > Kế toán muốn nộp được Tiền thuế nhập khẩu chi tiết theo từng lô hàng nhập khẩu, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn

Kế toán muốn nộp được Tiền thuế nhập khẩu chi tiết theo từng lô hàng nhập khẩu, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R14, khi thực hiện nộp thuế GTGT cho hành nhập khẩu chương trình cho phép lựa chọn nộp thuế theo từng loại: Thuế nhập khẩu, Thuế TTĐB, Thuế BVMT và Thuế GTGT cho từng lần nhập khẩu chi tiết, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn

Chi tiết thay đổi

Giả sử vào ngày 09/05/2017 đơn vị thực hiện nhập khẩu một lô hàng điện thoại có chứng từ mua hàng nhập khẩu sau:

 

Khi thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu (Vào Thuế\Nộp thuế, chọn loại thuế là Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

 • Trước phiên bản R14 chương trình hiển thị như sau khi chọn Thuế GTGT hàng nhập khẩu:

   

 • Từ phiên bản R14 chương trình cho phép nộp Thuế hàng nhập khẩu theo từng loại thuế như sau:

   

  Lưu ý:

  • Nếu bỏ tích Thuế GTGT, chương trình sẽ không cho phép tích chọn Không lấy chứng từ mua hàng nhập khẩu có tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133
  • Giao diện nộp thuế sẽ thay đổi theo các loại thuế được tích chọn (ví dụ: Nếu chỉ tích chọn Thuế nhập khẩu thì giao diện Nộp thuế chỉ hiển thị các cột liên quan tới Thuế nhập khẩu...)

Khi nhấn chọn Nộp thuế (VD: nộp thuế bằng tiền gửi), chương trình tự động sinh ra chứng từ nộp thuế sau:

 • Tab Hạch toán
 • Tab Chứng từ mua hàng
  Lưu ý:
 • Đối với dữ liệu được chuyển đổi từ phiên bản cũ lên R14 hoặc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012, MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017 R14, sau khi chuyển đổi lên mà thực hiện chức năng Nộp thuế thì chương trình sẽ lấy số liệu như sau:
  • Nếu dữ liệu gốc đã nộp hết toàn bộ thuế GTGT hàng nhập khẩu, thì sẽ không lấy chứng từ đó lên giao diện nộp thuế hàng nhập khẩu
  • Nếu dữ liệu gốc chưa nộp hết thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc chưa nộp thuế, thì sẽ lấy chứng từ đó lên giao diện nộp thuế hàng nhập khẩu
 • Nếu đơn vị quản lý nộp thuế hàng nhập khẩu theo từng tờ khai hải quan và có phát sinh thuế trong nước thì nên thực hiện nộp thuế hàng nhập khẩu trước, sau đó mới thực hiện nộp các loại thuế trong nước để đảm bảo tính đúng đắn dữ liệu.
 • Chương trình sẽ thực hiện cảnh báo nếu số thuế hàng nhập khẩu nộp lần này làm cho số dư tính đến Ngày nộp thuế nhỏ < 0. Ví dụ: "Số dư tính đến ngày 09/05/2017 của TK 3332 là 5.000.000, TK 3333 là 4.000.000. Số thuế nộp lần này của TK 3332 là 10.000.000, TK 3333 là 10.000.000 vượt quá số dư của TK thuế. Bạn có muốn tiếp tục thực hiện không?"


Xem thêm
Khi nhập khẩu danh mục VTHH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được Giá mua cố định của từng hàng hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu tự in), kế toán muốn thể hiện được thông tin Mã quy cách của VTHH
Kế toán muốn bổ sung điều kiện tìm kiếm chứng từ theo Người tạo, để kiểm soát được chứng từ và phục vụ tập hợp chứng từ để lưu trữ
Khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, kế toán muốn có thêm thông tin Ghi chú (thuộc trường mở rộng), để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho theo chứng từ nhập, kế toán muốn xem được theo Đơn vị tính chính, để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
Kế toán muốn có báo cáo thống kê chi tiết được tình hình phân bổ chi phí trả trước theo cả đối tượng chờ phân bổ (TK chi phí) và TK chờ phân bổ
Kế toán muốn sổ Chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp có thêm thông tin Hạn thanh toán theo từng hóa đơn, để kiểm tra và phê duyệt đề nghị thanh toán nhanh chóng hơn
Kế toán muốn hiển thị được thông tin chiều dài, rộng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tác tính toán ngoài phần mềm
Kế toán muốn lập được chứng từ chuyển kho từ chứng từ nhập kho, để tiết kiệm thao tác, thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn biết được Đơn giá bán cố định của từng VTHH, để lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng
Khi lập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, kế toán muốn cố định và không cho phép sửa cột Số lượng do đã khai báo định mức, để kiểm soát và tránh gian lận