Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > Kế toán muốn hiển thị được thông tin chiều dài, rộng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tác tính toán ngoài phần mềm

Kế toán muốn hiển thị được thông tin chiều dài, rộng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tác tính toán ngoài phần mềm


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R14, chương trình cho phép thiết lập hiển thị các cột Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tính toán ngoài phần mềm

Chi tiết thay đổi

 • Bố sung các cột Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bán kính, lượng trên chứng từ Đơn đặt hàng (Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng)


 • Bổ sung thêm trường Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng khi sửa mẫu các chứng từ:
 • Đơn đặt hàng
 • Đơn đặt hàng (nhiều tỷ lệ CK)
 • Đơn đặt hàng (nhiều thuế suất)
 • Đơn đặt hàng (nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)

==> Ví dụ: với mẫu chứng từ Đơn đặt hàng

 • Mở một chứng từ đơn đặt hàng bất kỳ có nhập thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính, Lượng và chọn vật tư hàng hóa đã được khai báo công thức tính số lượng trong danh mục vật tư hàng hóa

   

 • In mẫu Đơn đặt hàng và nhấn Sửa mẫu
 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến trường PanelLengthQuantity, PanelWidthQuantity, PanelHeightQuantity, PanelRadiusQuantity, PanelQuantity và kéo vào vị trí cần hiển thị. Các trường này sẽ lấy lên thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng từ đơn đặt hàng lên chứng từ in.

   

 • Chứng từ in Đơn đặt hàng sau khi sửa mẫu

 

 • Bổ sung thêm trường Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng khi trộn mẫu chứng từ đơn đặt hàng (Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng)

 

=> Chi tiết cách trộn mẫu xem tại đây.

 • Bổ sung các cột Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng trên giao diện nhập khẩu excel đơn đặt hàng
 • Vào Tệp\Nhập khẩu từ excel, chọn loại chứng từ nhập khẩu là Đơn đặt hàng
 • Tại bước Ghép dữ liệu --> Tại Ẩn/hiện thông tin/Thông tin chi tiết, bổ sung 5 cột Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bán kính, lượng

 

Lưu ý:

 • Khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng thì chương trình lấy thông tin Chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bán kính, lượng tương ứng trên đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng, số lượng trên chứng từ bán hàng lấy thông tin tương ứng trên giao diện chọn từ đơn đặt hàng.


Xem thêm
Kế toán muốn nộp được Tiền thuế nhập khẩu chi tiết theo từng lô hàng nhập khẩu, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn
Khi nhập khẩu danh mục VTHH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được Giá mua cố định của từng hàng hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu tự in), kế toán muốn thể hiện được thông tin Mã quy cách của VTHH
Kế toán muốn bổ sung điều kiện tìm kiếm chứng từ theo Người tạo, để kiểm soát được chứng từ và phục vụ tập hợp chứng từ để lưu trữ
Khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, kế toán muốn có thêm thông tin Ghi chú (thuộc trường mở rộng), để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho theo chứng từ nhập, kế toán muốn xem được theo Đơn vị tính chính, để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
Kế toán muốn có báo cáo thống kê chi tiết được tình hình phân bổ chi phí trả trước theo cả đối tượng chờ phân bổ (TK chi phí) và TK chờ phân bổ
Kế toán muốn sổ Chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp có thêm thông tin Hạn thanh toán theo từng hóa đơn, để kiểm tra và phê duyệt đề nghị thanh toán nhanh chóng hơn
Kế toán muốn lập được chứng từ chuyển kho từ chứng từ nhập kho, để tiết kiệm thao tác, thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn biết được Đơn giá bán cố định của từng VTHH, để lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng
Khi lập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, kế toán muốn cố định và không cho phép sửa cột Số lượng do đã khai báo định mức, để kiểm soát và tránh gian lận