Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > Khi nhập khẩu danh mục VTHH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được Giá mua cố định của từng hàng hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH

Khi nhập khẩu danh mục VTHH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được Giá mua cố định của từng hàng hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R14, khi nhập khẩu danh mục vật tư hàng hóa, chương trình sẽ cho phép nhập khẩu Đơn giá mua cố định của từng hóa hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH.

Chi tiết thay đổi

  • Trên mẫu excel do phần mềm cung cấp, bổ sung thêm các cột: Loại tiền, Đơn vị tính và Đơn giá mua cố định.

 

  • Khi thực hiện nhập khẩu danh mục Vật tư hàng hàng (Vào Tệp\Nhập khẩu excel), tại bước 2. Ghép dữ liệu, bổ sung thêm các cột cần ghép: Loại tiền, Đơn vị tính và Đơn giá mua cố định.

 

=>Chi tiết cách nhập khẩu xem tại đây

Lưu ý:

  • Nếu trên tệp excel để trống loại tiền của Đơn giá mua cố định, thì khi nhập khẩu vào chương trình sẽ mặc định theo đồng tiền hạch toán
  • Nếu trên tệp excel để trống thông tin Đơn vị tính của đơn giá mua cố định, thì khi nhập khẩu vào chương trình sẽ mặc định đơn vị theo đơn vị tính chính
  • Đối với đơn vị sử dụng dữ liệu đơn tiền tệ thì không có cột Loại tiền của Đơn giá mua cố định trên tệp mẫu ngầm định và trên Thiết lập ẩn/hiện thông tin tại bước Ghép dữ liệu.


Xem thêm
Kế toán muốn nộp được Tiền thuế nhập khẩu chi tiết theo từng lô hàng nhập khẩu, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu tự in), kế toán muốn thể hiện được thông tin Mã quy cách của VTHH
Kế toán muốn bổ sung điều kiện tìm kiếm chứng từ theo Người tạo, để kiểm soát được chứng từ và phục vụ tập hợp chứng từ để lưu trữ
Khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, kế toán muốn có thêm thông tin Ghi chú (thuộc trường mở rộng), để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho theo chứng từ nhập, kế toán muốn xem được theo Đơn vị tính chính, để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
Kế toán muốn có báo cáo thống kê chi tiết được tình hình phân bổ chi phí trả trước theo cả đối tượng chờ phân bổ (TK chi phí) và TK chờ phân bổ
Kế toán muốn sổ Chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp có thêm thông tin Hạn thanh toán theo từng hóa đơn, để kiểm tra và phê duyệt đề nghị thanh toán nhanh chóng hơn
Kế toán muốn hiển thị được thông tin chiều dài, rộng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tác tính toán ngoài phần mềm
Kế toán muốn lập được chứng từ chuyển kho từ chứng từ nhập kho, để tiết kiệm thao tác, thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn biết được Đơn giá bán cố định của từng VTHH, để lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng
Khi lập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, kế toán muốn cố định và không cho phép sửa cột Số lượng do đã khai báo định mức, để kiểm soát và tránh gian lận