Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn biết được Đơn giá bán cố định của từng VTHH, để lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng

Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn biết được Đơn giá bán cố định của từng VTHH, để lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R14, trên chứng từ bán hàng và hợp đồng bán chương trình bổ sung thêm thông tin về Đơn giá bán cố định đã được khai báo trên danh mục vật tư hàng hóa, để kế toán có thể thấy và lựa chọn giá phù hợp với nhóm khách hàng, khách hàng mua.

Chi tiết thay đổi

Chi tiết thay đổi áp dụng đối với các chứng từ thuộc phân hệ bán hàng: Báo giá, Đơn đặt hàng, Chứng từ bán hàng, Hóa đơn, Chứng từ hàng bán bị trả lại, Chứng từ giảm giá hàng bán hợp đồng bán trên phân hệ Hợp đồng.

Ví dụ: Đơn giá bán cố định được khai báo trên danh mục Vật tư hàng hóa như sau:

 

Các thay đổi gồm:

  • Trên tab Hàng tiền của chứng từ bán hàng, tại cột Mã hàng, danh sách VTHH khi sổ xuống bổ sung thêm cột Giá bán cố định.

 

  • Khi ấn F3 tìm nhanh VTHH, bổ sung cột Đơn giá bán cố định.

 

  • Tại cột Đơn giá: danh sách đơn giá khi sổ xuống bổ sung thêm mức Giá bán cố định.

 

  • Tại cột Đơn giá sau thuế: danh sách đơn giá sau thuế khi sổ xuống bổ sung thêm mức Giá bán cố định.

 

=> Các thay đổi cũng được áp dụng tương tự đối với hợp đồng bán trên phân hệ Hợp đồng, trên tab Hàng hóa dịch vụ tại cột Mã hàng, danh sách VTHH khi sổ xuống bổ sung thêm cột Giá bán cố định, khi ấn F3 tìm nhanh VTHH, bổ sung cột Đơn giá bán cố định.Xem thêm
Kế toán muốn nộp được Tiền thuế nhập khẩu chi tiết theo từng lô hàng nhập khẩu, để việc quản lý tiền thuế NK của các lô hàng dễ dàng hơn
Khi nhập khẩu danh mục VTHH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được Giá mua cố định của từng hàng hóa theo nhiều loại tiền, nhằm tiết kiệm thời gian khai báo VTHH
Khi in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu tự in), kế toán muốn thể hiện được thông tin Mã quy cách của VTHH
Kế toán muốn bổ sung điều kiện tìm kiếm chứng từ theo Người tạo, để kiểm soát được chứng từ và phục vụ tập hợp chứng từ để lưu trữ
Khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, kế toán muốn có thêm thông tin Ghi chú (thuộc trường mở rộng), để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
Khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho theo chứng từ nhập, kế toán muốn xem được theo Đơn vị tính chính, để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
Kế toán muốn có báo cáo thống kê chi tiết được tình hình phân bổ chi phí trả trước theo cả đối tượng chờ phân bổ (TK chi phí) và TK chờ phân bổ
Kế toán muốn sổ Chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp có thêm thông tin Hạn thanh toán theo từng hóa đơn, để kiểm tra và phê duyệt đề nghị thanh toán nhanh chóng hơn
Kế toán muốn hiển thị được thông tin chiều dài, rộng trên đơn đặt hàng, để phục vụ đối chiếu kích thước với khách hàng và giảm thao tác tính toán ngoài phần mềm
Kế toán muốn lập được chứng từ chuyển kho từ chứng từ nhập kho, để tiết kiệm thao tác, thời gian nhập liệu
Khi lập lệnh lắp ráp/tháo dỡ, kế toán muốn cố định và không cho phép sửa cột Số lượng do đã khai báo định mức, để kiểm soát và tránh gian lận