Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán muốn biết được Số điện thoại của khách hàng nhằm chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán muốn biết được Số điện thoại của khách hàng nhằm chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R15, trên báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng bổ sung thêm các cột ĐT cố định, ĐT di động, Fax, Người liên hệ, Chức danh, ĐT di động (người liên hệ), Email (người liên hệ) để kế toán có thể cung cấp thông tin liên hệ của khách hàng cho kinh doanh, giúp nhân viên kinh doanh chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Chi tiết thay đổi

  • Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng, thêm mới Khách hàng có các thông tin như sau:

     

  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng --> Chọn thống kê theo Khách hàng. => Trên mẫu báo cáo bổ sung các cột ĐT cố định, ĐT di động, Fax, Người liên hệ, Chức danh, ĐT di động (người liên hệ), Email (người liên hệ)


  • Báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng sau khi tích chọn hiển thị các cột mới bổ sung


Lưu ý: Với Khách hàng là cá nhân thì để trống các thông tin Fax, Người liên hệ, Chức danh, ĐT di động (người liên hệ), Email (người liên hệ)Xem thêm
Kế toán muốn có thể xác định nhanh Số lượng hàng bán dựa trên kích thước khách hàng cung cấp, để lập được báo giá nhanh chóng
Khi xuất kho bán hàng theo PP đích danh, kế toán muốn chọn cùng lúc nhiều chứng từ nhập mua để đối trừ và chương trình sẽ tự động lấy Số lượng trên chứng từ nhập sang
Kế toán trưởng muốn chi nhánh nào, chỉ sử dụng Danh mục kho của chi nhánh đó, để tránh nhầm lẫn khi kế toán chi nhánh nhập số liệu
Kế toán muốn Báo cáo tổng hợp tồn kho theo mã quy cách hiển thị đúng giá tri tồn của từng mã quy cách
Khi in phiếu xuất kho theo lô, kế toán muốn biết được phiếu xuất kho này thuộc số hóa đơn nào để tích chọn những phiếu xuất kho thực tế còn chưa được in và in bù
Khi xem Sổ chuyển kho nội bộ, kế toán muốn biết được thông tin Người vận chuyển và Phương tiện vận chuyển theo từng lần vận chuyển, để phục vị công tác quản trị nội bộ
Khi tạo DLKT từ năm trước, bổ sung thêm lưu ý để kế toán biết được thời điểm nên thực hiện chức năng này
Khi xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác, để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Kế toán muốn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thêm thông tin Địa chỉ, MST của khách hàng trên hóa đơn
Khi xem Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ doanh thu bán hàng và doanh thu khác để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành thì kế toán không được sử dụng phần mềm trên phiên bản phát hành sau thời hạn bảo hành
Sửa đổi thỏa thuận sử dụng MISA SME.NET 2017 để phù hợp với chính sách cập nhật hàng năm