Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > Khi xuất kho bán hàng theo PP đích danh, kế toán muốn chọn cùng lúc nhiều chứng từ nhập mua để đối trừ và chương trình sẽ tự động lấy Số lượng trên chứng từ nhập sang

Khi xuất kho bán hàng theo PP đích danh, kế toán muốn chọn cùng lúc nhiều chứng từ nhập mua để đối trừ và chương trình sẽ tự động lấy Số lượng trên chứng từ nhập sang


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R15, đối với dữ liệu tính giá theo PP Đích danh, chương trình sẽ cho phép lập chứng từ xuất kho từ nhiều chứng từ nhập kho, để tiết kiệm thao tác và thời gian nhập liệu.

Chi tiết thay đổi

 • Trên chứng từ Xuất kho (Bán hàng, Sản xuất, Xuất hàng cho chi nhánh khác, Xuất khác), Bán hàng kiêm phiếu xuất, Chuyển kho bổ sung thêm chức năng Lập từ phiếu nhập tại menu Tiện ích đối với dữ liệu sử dụng phương pháp tính giá xuất kho là đích danh.

Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Mua hàng, chọn lập Chứng từ mua hàng (hoặc vào phân hệ Kho, chọn lập Phiếu nhập kho)

   

 • Vào phân hệ Kho, thêm mới chứng từ Xuất kho
 • Vào Tiện ích\Lập từ phiếu nhập.
 • Chứng từ Xuất kho sau khi đã chọn phiếu nhập sẽ hiển thị như sau:

==> Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lưu ý:

 • Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin Mã hàng, Tên hàng, Kho, Đơn vị tính, Đơn giá, Số lượng tồn, Giá trị tồn, Số lô, Hạn sử dụng từ chứng từ nhập sang chứng từ xuất
 • Số CT đối trừ hiển thị số chứng từ nhập kho
 • Không lấy các dòng hoặc các chứng từ chỉ có các mặt hàng có tính chất là Chỉ là diễn giải hoặc Dịch vụ
 • Nếu vật tư trên chứng từ nhập kho ngừng theo dõi thì khi lấy xuống chứng từ xuất kho sẽ để trống
 • Đối với Đơn giá bán trên chứng từ Chuyển kho (xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc xuất kho gửi bán đại lý) hoặc chứng từ bán hàng sẽ ngầm định đơn giá bán trong danh mục
 • Đối với mã quy cách: Trường hợp số lượng tồn của chứng từ chi tiết theo mã quy cách thì khi chọn chứng từ chương trình sẽ tự động tích chọn tất cả các dòng của mã quy cách, nếu NSD sửa số lượng trên chứng từ khác số lượng tồn được chọn trên form Chọn chứng từ nhập, khi Cất chứng từ chương trình sẽ đưa cảnh báo và bắt buộc NSD phải chọn lại trên form Chọn chứng từ mua, nhập VTHH


Xem thêm
Kế toán muốn có thể xác định nhanh Số lượng hàng bán dựa trên kích thước khách hàng cung cấp, để lập được báo giá nhanh chóng
Kế toán trưởng muốn chi nhánh nào, chỉ sử dụng Danh mục kho của chi nhánh đó, để tránh nhầm lẫn khi kế toán chi nhánh nhập số liệu
Kế toán muốn Báo cáo tổng hợp tồn kho theo mã quy cách hiển thị đúng giá tri tồn của từng mã quy cách
Khi in phiếu xuất kho theo lô, kế toán muốn biết được phiếu xuất kho này thuộc số hóa đơn nào để tích chọn những phiếu xuất kho thực tế còn chưa được in và in bù
Khi xem Sổ chuyển kho nội bộ, kế toán muốn biết được thông tin Người vận chuyển và Phương tiện vận chuyển theo từng lần vận chuyển, để phục vị công tác quản trị nội bộ
Khi tạo DLKT từ năm trước, bổ sung thêm lưu ý để kế toán biết được thời điểm nên thực hiện chức năng này
Khi xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác, để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Kế toán muốn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thêm thông tin Địa chỉ, MST của khách hàng trên hóa đơn
Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán muốn biết được Số điện thoại của khách hàng nhằm chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Khi xem Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ doanh thu bán hàng và doanh thu khác để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành thì kế toán không được sử dụng phần mềm trên phiên bản phát hành sau thời hạn bảo hành
Sửa đổi thỏa thuận sử dụng MISA SME.NET 2017 để phù hợp với chính sách cập nhật hàng năm