Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > Kế toán muốn có thể xác định nhanh Số lượng hàng bán dựa trên kích thước khách hàng cung cấp, để lập được báo giá nhanh chóng

Kế toán muốn có thể xác định nhanh Số lượng hàng bán dựa trên kích thước khách hàng cung cấp, để lập được báo giá nhanh chóng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R15, chương trình bổ sung thêm các cột Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng trên chức năng Sửa mẫu của Báo giá, để chương trình có thể tự động tính ra Số lượng hàng được bán dựa trên các kích thước đã được kế toán nhập trên báo giá và gửi cho khách hàng, giúp giảm thiểu thao tác tính toán bên ngoài phần mềm.

Chi tiết thay đổi

 • Bố sung các cột Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng trên chứng từ Báo giá (vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Báo giá)


 • Bổ sung thêm trường Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng khi sửa mẫu các chứng từ:
 • Báo giá
 • Báo giá (mẫu nhiều tỷ lệ CK)
 • Báo giá (mẫu nhiều thuế suất)

=> Ví dụ: với mẫu chứng từ Báo giá

 • Mở một chứng từ Báo giá bất kỳ có nhập thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính, Lượng và chọn vật tư hàng hóa đã được khai báo công thức tính số lượng trong danh mục vật tư hàng hóa
 
 • In mẫu Báo giá và nhấn Sửa mẫu
 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến trường PanelLengthQuantity, PanelWidthQuantity, PanelHeightQuantity, PanelRadiusQuantity, PanelQuantity và kéo vào vị trí cần hiển thị. Các trường này sẽ lấy lên thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng từ Báo giá lên chứng từ in.
 
 • Báo giá sau khi sửa mẫu
 • Bổ sung thêm trường Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng khi trộn mẫu chứng từ Báo giá (Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Báo giá)


=> Chi tiết cách trộn mẫu xem tại đây.

 • Bổ sung các cột Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng trên giao diện nhập khẩu Báo giá từ excel
 • Vào Tệp\Nhập khẩu từ excel, chọn loại chứng từ nhập khẩu là Báo giá.
 • Tại bước Ghép dữ liệu, chọn Ẩn/hiện thông tin, sau đó chọn tab Thông tin chi tiết. => Bổ sung 5 cột Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính và Lượng.

 

Lưu ý:

 • Trước khi lập báo giá, VTHH cần được thiết lập công thức trên danh sách các vật tư, hàng hóa.
 • Khi lập chứng từ bán hàng, đơn đặt hàng từ báo giá chương trình sẽ lấy thông tin Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính, Lượng và Số lượng tương ứng từ báo giá sang đơn đặt hàng và chứng từ bán hàng.


Xem thêm
Khi xuất kho bán hàng theo PP đích danh, kế toán muốn chọn cùng lúc nhiều chứng từ nhập mua để đối trừ và chương trình sẽ tự động lấy Số lượng trên chứng từ nhập sang
Kế toán trưởng muốn chi nhánh nào, chỉ sử dụng Danh mục kho của chi nhánh đó, để tránh nhầm lẫn khi kế toán chi nhánh nhập số liệu
Kế toán muốn Báo cáo tổng hợp tồn kho theo mã quy cách hiển thị đúng giá tri tồn của từng mã quy cách
Khi in phiếu xuất kho theo lô, kế toán muốn biết được phiếu xuất kho này thuộc số hóa đơn nào để tích chọn những phiếu xuất kho thực tế còn chưa được in và in bù
Khi xem Sổ chuyển kho nội bộ, kế toán muốn biết được thông tin Người vận chuyển và Phương tiện vận chuyển theo từng lần vận chuyển, để phục vị công tác quản trị nội bộ
Khi tạo DLKT từ năm trước, bổ sung thêm lưu ý để kế toán biết được thời điểm nên thực hiện chức năng này
Khi xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ Doanh thu bán hàng và Doanh thu khác, để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Kế toán muốn Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách bổ sung thêm thông tin Địa chỉ, MST của khách hàng trên hóa đơn
Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán muốn biết được Số điện thoại của khách hàng nhằm chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Khi xem Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn phân biệt rõ doanh thu bán hàng và doanh thu khác để đánh giá chính xác hiệu quả mang lại của từng hợp đồng
Khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành thì kế toán không được sử dụng phần mềm trên phiên bản phát hành sau thời hạn bảo hành
Sửa đổi thỏa thuận sử dụng MISA SME.NET 2017 để phù hợp với chính sách cập nhật hàng năm