Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế > Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?

Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?


Câu hỏi: Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?
Hướng dẫn:

Khi thực hiện lập Tờ khai thuế GTGT có tích kèm Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào. Chọn chức năng In, bỏ tích chọn Hiển thị số chứng từ trong phần ghi chúXem thêm