Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?
Hướng dẫn:

  • Trên phần mềm MISA SME.NET 2017, khi lập tờ khai thuế GTGT sẽ lập đồng thời Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra.
  • Để lập Tờ khai thuế GTGT tham khảo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm