Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Thuế > Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT

Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT


Câu hỏi: Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra Thuế GTGT, Bảng kê mua vào Thuế GTGT?
Hướng dẫn:

Khi lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ kèm Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào. Tích sang Phụ lục Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào. Tìm đến dòng hóa đơn không muốn kê lên bảng kê, nhấn chuột phải chọn Xóa dòng.
 


Xem thêm