Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTGT để khai thuế?
Hướng dẫn

  • Bước 1: Thêm tờ khai thuế GTGT và tích chọn phụ lục 01-5/GTGT
  • Bước 2: Nhập tay số tiền thuế phải nộp vào phụ lục PL01-5/GTGT chương trình sẽ tự tổng hợp sang tờ khai thuế GTGT


Xem thêm