Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp khách hàng nắm được khi hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến các khoản thuế GTGT được khấu trừ (TK 133), thuế GTGT phải nộp (TK 3331) trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Chứng từ nghiệp vụ khác thì những nghiệp vụ nào cần kê khai thông tin tại mục Thuế và nghiệp vụ nào không cần, để tránh hiểu nhầm gây sai lệch báo cáo Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Những nghiệp vụ cần kê khai thuế tại mục Thuế
Những nghiệp vụ không cần kê khai thuế tại mục Thuế


Xem thêm