Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 > Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn kế thừa thông tin Đối tượng THCP trên đơn hàng sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn kế thừa thông tin Đối tượng THCP trên đơn hàng sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R21, khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, thông tin đối tượng THCP trên đơn đặt hàng sẽ tự động được lấy sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Chi tiết thay đổi

 • Thêm mới Đơn đặt hàng có thông tin đối tượng THCP

  • Thêm mới lệnh sản xuất, chọn tiện ích lập từ Đơn đặt hàng

    

 • Trước R21:
  • Thông tin Đối tượng THCP trên lệnh sản xuất không lấy tương ứng với Đơn đặt hàng

    

 • Từ R21 về sau:
  • Thông tin Đối tượng THCP trên tab Thành phẩm lấy tương ứng với đối tượng THCP trên dòng Mã thành phẩm của Đơn đặt hàng.


Xem thêm
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) để nộp cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính…
Kế toán muốn nhắc nhở được các VTHH sắp quá hạn sử dụng, số lượng của từng VT ngay trên bàn làm việc
Cho phép kế toán in hợp đồng bán bằng cách trộn mẫu từ phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu và quản lý hợp đồng đã lập dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn khi khóa sổ kỳ kế toán thì sẽ không cho phép in chứng từ trong kỳ khóa sổ đó để quản lý công tác in ấn chứng từ, hóa đơn..
Kế toán mong muốn đối với các báo cáo có link, sau khi xuất khẩu ra excel thì bỏ link để kế toán có thể dễ dàng sửa tay được mà không hiển thị lỗi
Khi kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ, kế toán muốn chương trình chỉ hiển thị những chứng từ có liên quan đến hạch toán kế toán chưa được ghi sổ
Khi xuất khẩu extend mẫu báo cáo Phân tích công nợ phải thu/phải trả theo tuổi nợ, kế toán mong muốn PM cập nhật đúng thứ tự của excel như xem báo cáo PM
Khi xem sổ chi tiết tiền mặt/tiền gửi (cộng gộp các bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được thông tin đối tượng trên chứng từ trong TH các bút toán giống nhau
Kế toán yêu cầu chương trình không tính tiền chiết khấu đối với hàng khuyến mãi đã được thiết lập chính sách giá có chiết khấu
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo PP trực tiếp
Khi nhập khẩu chứng từ nhập xuất kho từ excel vào phần mềm, kế toán muốn có thể nhập khẩu được các trường mở rộng nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Tư vấn muốn khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 thông báo cấp tài khoản MISA Cloud Center sẽ xuất hiện mỗi lần đăng nhập để người sử dụng có thể nhập liệu nhanh chóng
Khi xem Báo cáo ngày thanh toán kế toán muốn hiển thị số hóa đơn bán hàng để thuận tiện đối chiếu tình hình thu nợ với NVKD