Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 > Khi kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ, kế toán muốn chương trình chỉ hiển thị những chứng từ có liên quan đến hạch toán kế toán chưa được ghi sổ

Khi kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ, kế toán muốn chương trình chỉ hiển thị những chứng từ có liên quan đến hạch toán kế toán chưa được ghi sổ


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R21, khi tìm kiếm chứng từ chưa ghi sổ cho phép chỉ tìm kiếm những chứng từ có liên quan tới hạch toán kế toán chưa được ghi sổ để không mất thời gian kiểm tra

Các bước thực hiện

 • Thực hiện chức năng Tìm kiếm chứng từ theo điều kiện Chứng từ chưa ghi sổ chương trình sẽ không lấy lên các chứng từ không có chức năng ghi sổ mà chỉ lấy lên các chứng từ có chức năng ghi sổ và ở trạng thái bỏ ghi. (Xem danh sách các chứng từ không có chức năng ghi sổ ở phần lưu ý bên dưới)

 

 • Khi tìm kiếm theo điều kiện Tất cả chương trình sẽ lấy lên tất cả các chứng từ thỏa mãn đối tượng tìm kiếm, đối với chứng từ không có chức năng ghi sổ thì cột tình trạng ghi sổ sẽ để trống

 

Lưu ý:

 • Danh sách các chứng từ không có chức năng ghi sổ:
  • Hợp đồng mua
  • Bảng lương
  • Báo giá
  • Đơn đặt hàng
  • Đơn mua hàng
  • Lệnh lắp ráp
  • Lệnh sản xuất
  • Lệnh tháo dỡ
  • Chứng từ ghi nhận chi phí trả trước
  • Chứng từ ghi tăng TSCĐ
  • Chứng từ ghi tăng CCDC
  • Chứng từ Phân bổ chi phí BH, QLDN, chi phí khác cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị
 • Hợp đồng bán nếu chưa ghi nhận doanh số thì khi tìm kiếm theo điều kiện Chứng từ chưa ghi sổ sẽ lấy lên kết quả tìm kiếm với tình trạng là Bỏ ghi
 • Hợp đồng bán nếu đã ghi nhận doanh số thì tìm kiếm theo điều kiện Chứng từ đã ghi sổ sẽ lấy lên kết quả tìm kiếm với tình trạng là Ghi sổ
 • Riêng số dư đầu kỳ và Chứng từ ghi sổ luôn ở trạng thái Ghi sổ


Xem thêm
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) để nộp cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính…
Kế toán muốn nhắc nhở được các VTHH sắp quá hạn sử dụng, số lượng của từng VT ngay trên bàn làm việc
Cho phép kế toán in hợp đồng bán bằng cách trộn mẫu từ phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu và quản lý hợp đồng đã lập dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn khi khóa sổ kỳ kế toán thì sẽ không cho phép in chứng từ trong kỳ khóa sổ đó để quản lý công tác in ấn chứng từ, hóa đơn..
Kế toán mong muốn đối với các báo cáo có link, sau khi xuất khẩu ra excel thì bỏ link để kế toán có thể dễ dàng sửa tay được mà không hiển thị lỗi
Khi xuất khẩu extend mẫu báo cáo Phân tích công nợ phải thu/phải trả theo tuổi nợ, kế toán mong muốn PM cập nhật đúng thứ tự của excel như xem báo cáo PM
Khi xem sổ chi tiết tiền mặt/tiền gửi (cộng gộp các bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được thông tin đối tượng trên chứng từ trong TH các bút toán giống nhau
Kế toán yêu cầu chương trình không tính tiền chiết khấu đối với hàng khuyến mãi đã được thiết lập chính sách giá có chiết khấu
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo PP trực tiếp
Khi nhập khẩu chứng từ nhập xuất kho từ excel vào phần mềm, kế toán muốn có thể nhập khẩu được các trường mở rộng nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn kế thừa thông tin Đối tượng THCP trên đơn hàng sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Tư vấn muốn khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 thông báo cấp tài khoản MISA Cloud Center sẽ xuất hiện mỗi lần đăng nhập để người sử dụng có thể nhập liệu nhanh chóng
Khi xem Báo cáo ngày thanh toán kế toán muốn hiển thị số hóa đơn bán hàng để thuận tiện đối chiếu tình hình thu nợ với NVKD