Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 > Kế toán yêu cầu chương trình không tính tiền chiết khấu đối với hàng khuyến mãi đã được thiết lập chính sách giá có chiết khấu

Kế toán yêu cầu chương trình không tính tiền chiết khấu đối với hàng khuyến mãi đã được thiết lập chính sách giá có chiết khấu


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R21, Khi lập Báo giá, Đơn đặt hàng, Chứng từ bán hàng, Hóa đơn bán hàng, Trả lại hàng bán với các mặt hàng được tích chọn là hàng khuyến mại thì thông tin chiết khấu sẽ bằng không, nhằm tiết kiệm chi phí thời gian cho đơn vị không mất công phải sửa lại

Chi tiết thay đổi

  • Ví dụ đơn vị có khai báo thông tin chính sách chiết khấu cho mặt hàng Điều hòa như sau:

 

  • Khi lập chứng từ bán hàng nếu mặt hàng Điều hòa được tích chọn Hàng khuyến mại thì thông tin Tỷ lệ CK và Tiền CK tự động về 0 như sau:

       

  • Thực hiện làm tương tự với chứng từ Báo giá, Đơn đặt hàng, Bán hàng, Hóa đơn bán hàng và Trả lại hàng bán

Lưu ý: Trong cùng chứng từ với các mặt hàng được khuyến mại, các mặt hàng không tích chọn ô Hàng khuyến mại thì giá trị tại cột Tỷ lệ CKTiền chiết khấu vẫn được lấy theo thông tin chiết khấu đã thiết lập tại danh mục VTHH hoặc trên chính sách giá .Xem thêm
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) để nộp cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính…
Kế toán muốn nhắc nhở được các VTHH sắp quá hạn sử dụng, số lượng của từng VT ngay trên bàn làm việc
Cho phép kế toán in hợp đồng bán bằng cách trộn mẫu từ phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu và quản lý hợp đồng đã lập dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn khi khóa sổ kỳ kế toán thì sẽ không cho phép in chứng từ trong kỳ khóa sổ đó để quản lý công tác in ấn chứng từ, hóa đơn..
Kế toán mong muốn đối với các báo cáo có link, sau khi xuất khẩu ra excel thì bỏ link để kế toán có thể dễ dàng sửa tay được mà không hiển thị lỗi
Khi kiểm tra chứng từ chưa ghi sổ, kế toán muốn chương trình chỉ hiển thị những chứng từ có liên quan đến hạch toán kế toán chưa được ghi sổ
Khi xuất khẩu extend mẫu báo cáo Phân tích công nợ phải thu/phải trả theo tuổi nợ, kế toán mong muốn PM cập nhật đúng thứ tự của excel như xem báo cáo PM
Khi xem sổ chi tiết tiền mặt/tiền gửi (cộng gộp các bút toán giống nhau), kế toán muốn hiển thị được thông tin đối tượng trên chứng từ trong TH các bút toán giống nhau
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Kế toán mong muốn bổ sung thêm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo PP trực tiếp
Khi nhập khẩu chứng từ nhập xuất kho từ excel vào phần mềm, kế toán muốn có thể nhập khẩu được các trường mở rộng nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu.
Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn kế thừa thông tin Đối tượng THCP trên đơn hàng sang LSX để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Tư vấn muốn khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 thông báo cấp tài khoản MISA Cloud Center sẽ xuất hiện mỗi lần đăng nhập để người sử dụng có thể nhập liệu nhanh chóng
Khi xem Báo cáo ngày thanh toán kế toán muốn hiển thị số hóa đơn bán hàng để thuận tiện đối chiếu tình hình thu nợ với NVKD