Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ
Sau khi kế toán lập lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ được quản lý trên tab Lệnh chuyển tiền. Kế toán có thể thực hiện các nghiệp vụ sau:
  • Xem thông tin lệnh chuyển tiền
  • Phê duyệt lệnh chuyển tiền
  • Thu hồi lệnh chuyển tiền
  • Xem nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền
2. Các bước thực hiện
Để thực hiện được chức năng này:
  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn thao tác (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Lệnh chuyển tiền (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Lệnh chuyển tiền

Lưu ý: Trên tab Lệnh chuyển tiền, chương trình chỉ hiển thị các ngân hàng đã khai báo trong danh mục tài khoản ngân hàng mà MISA hỗ trợ kết nối. Ngoài ra, có thể kết nối với ngân hàng điện tử tại đây bằng cách chọn ngân hàng điện tử và nhập thông tin tài khoản kết nối.

2. Chương trình cho phép kế toán thực hiện những chức năng sau:
Xem thông tin lệnh chuyển tiền

Phê duyệt lệnh chuyển tiền

Thu hồi lệnh chuyển tiền

Xem nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền
Lưu ý: Có thể xuất khẩu danh sách lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xuất khẩu (tài khoản phải được phân quyền chức năng Xuất khẩu Excel trên Lệnh chuyển tiền. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).


Xem thêm