Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Tích hợp chatbot trực tiếp trên sản phẩm SME 2017

Tích hợp chatbot trực tiếp trên sản phẩm SME 2017


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R36, trên phần mềm tích hợp chatbot cho phép kế toán có thể trao đổi ngay những thắc mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm với bộ phận tư vấn và hỗ trợ khách hàng của MISA một cách nhanh chóng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R36 trở đi, trên phần mềm tích hợp chatbot để kế toán có thể trao đổi ngay những vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm với bộ phận tư vấn và hỗ trợ khách hàng của MISA
    • Giả sử, khi phát sinh vướng mắc trong quá trình sử dụng, kế toán muốn trao đổi trực tuyến với bộ phận hỗ trợ khách hàng của MISA thì thực hiện như sau:
      1. Nhấn vào chức năng Tư vấn sử dụng

- Trường hợp đã đăng nhập tài khoản Facebook, hệ thống sẽ cho phép kết nối với tài khoản Messenger.
- Trường hợp chưa đăng nhập tài khoản Facebook, kế toán thực hiện đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

2. Nhấn Bắt đầu để trao đổi với MISA vấn đề cần hỗ trợ.Xem thêm