Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

 Cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến tồn kho vật tư, hàng hoá tại doanh nghiệp. 

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.
 

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo tồn kho vật tư, hàng hoá bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 
Xem thêm