Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

 1. Nội dung

Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.

2. Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem các báo cáo bán hàng bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.
Xem thêm